ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА УСЛУГАТА НИ ПАСПОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ?

НИЕ ПРОЕКТИРАМЕ БЪДЕЩЕ

КОМФОРТ И СИГУРНОСТ ПО ПЪТЯ...

ВИЖ ОЩЕ ЗА ВСЕКИ ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ:

Какво е SketchUP?

SketchUP е достъпно Google приложение, което ни помага в анализа – начало на всеки проект. В обичайният случай при първи разговор с клиент научаваме за средата и неговите изисквания. Анализът със SketchUP води до обемни решения и варианти, а гостоприемната среда на SketchUP дава възможност изследванията да протекат бързо и гладко. Изборът на оптималното решение от предоставените варианти е знак, че можем да преминем към следващата фаза.
Виж повече на: SketchUP.com

Какво е BIM?

Чрез BIM се създава и управлява документацията на един проект през целият му живот*. предимства: грешките са изключени, възможност за бързо описание на всяка форма или обем, възможност за различни анализи, изследвания включително на варианти, бърза координация с други специалисти, клиент-възложител. Строителната документация се генерира от 3Д модела и в този смисъл, всички промени биват коректно отразени във всички чертежи и документи свързани с проекта. BIM може да бъде доразвиван на всеки етап от живота* на сградата, а веднъж вложена в него информацията остава там докато е необходима. OPEN BIM  логото е гаранция за успешно сътрудничество между BIM проекти на всякъде по света! Задълбочените ни познания са свързани с богат опит (от 1994 година – ArchiCAD 4.5 – до сега) и задълбочени проучвания. (в контекста на пилотно тогава приложение на продукта, като средство за координация на няколко PFI (обществени) проекти в UK)
Виж наше видео за BIM (VIMEO – HD)
What is BIM? (YouTube video)

Какво е DROPBOX?

Най-предпочитаното CLOUD приложение, което дава възможност цялата проектна документация в това число BIM, документи, концепция и SketchUP анализ, чертежи (BIM), визуализации (BIM), количествени сметки (BIM), тръжна документация, оферти, снимки на обекта и др. е събрана на едно място. Всички те са сортирани и подредени в папки, по дати с актуален „LIVE“ вариант отделен най-горе. Край на безспирния поток от имейли и безкрайни телефонни разговори с малък ефект. Добре дошли в дългогодишна стройна организация, в която всеки участник в процеса знае къде да търси и оставя нужна на останалите информация. Добре дошли във вашия проект! Имате само минута? … И толкова стига за да видите прогреса във вашия проект днес. Може да го направите от смарт-телефона или лаптопа вкъщи или в офиса. Без усилие и по всяко време.
What is DROPBOX? (YouTube video)

Какво е отношението ни към ECO | SUSTAINABILITY?

Като своя мисия сме приели идеята, произведеното по наш проект (независимо дали става дума за сграда, преустройство или по-малък продукт) да е произведено с грижа и отношение към природата и средата. В този смисъл икономичните решения са наша запазена марка. Икономични в това число, цена за производство, стопанисване, или възможност за рециклиране. BIM дава възможност за проверка на отпечатък (енергиен разход в kWh/m2) от всяка модификация в проекта да бъде правена динамично. Всеки елемент или детайл оказва влияние, а EcoDesigner* (BIM приложение) дава информация колко точно. Колко, ще тежи акцента върху термина „устойчив“ (sustainable), зависи от вас, но дори и базов, краен продукт е „оптимизиран“ в еко посока, понякога за наша сметка.
EcoDesigner (YouTube video)

Какво е B/M/A ?

progenerate предоставя услуга гъвкава по условие. Инструментите които ползваме в проектирането, правят осъществими и най-смелите ви мечти. Технологиите достъпни днес позволяват моделиране без ограничения. Обекти с изключително сложна форма могат да бъдат описани и произведени по това описание, точно и без компромис в качеството. Независимо дали става дума за сложна форма на цяла сграда, конструкция, покрив или мебел, ключът към подобна цел е в изготвянето на подробна и вярна производствена документация генерирана от също толкова подробен 3ДМодел. 3ДМодел със сложна форма се постига днес с различни продукти за моделиране и анимация. Вярна проектна документация за производство от 3ДМодел със сложна форма се постига с продукт за правене на BIM..
The MORPH Tool for BIM (YouTube video)

Какъв е PRICE TAG-а ви ?

Работим с най-съвременния лицензиран софтуеар за проектиране. Това ни позволява да автоматизираме голяма част от процесите свързани с подготовката на строителната документация. Като резултат за едно и също време и вложена енергия получаваме повече. По-подробен анализ, повече изследвани варианти, по-дeтайлно разработен проект, по-пълна проектна документация и на финала по-качествен, завършен и изпълнен / построен продукт. Всеки от изброените по-горе елементи, независимо от големината на поръчката бива приложен и съответно добавя така важното за нас качество. Разгледайте нашият интерактивен архив за справка. Цените за услугите ни са конкурентни, а качеството на продукта много високо.

… Възможно е да постигнем добри резултати и с ограничен бюджет. Както отбелязахме вече, твърде високата крайна цена на завършен продукт не подхожда на идеята за „устойчивост“ (sustainability) и в този смисъл е в разрез с убежденията ни. Макар компромиси при твърде нисък бюджет да са очаквани, ние твърдо вярваме, че майсторство в проектирането е да постигнеш резултат, създаващ усещане за лукс и сякаш сте инвестирали многократно повече…
PRICE TAG (YouTube music video)

ГРУБА СТАТИСТИКА

0

ИЗГОТВЕНИ ЧЕРТЕЖИ + ВИЗУАЛИЗАЦИИ

0

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

0

ЧАСОВЕ ПРЕКАРАНИ В ПРОЕКТИРАНЕ

0

КАФЕТА

МАЛКА ЧАСТ ОТ ИНТЕРАКТИВЕН АРХИВ…

Sort By Title
Filter - All
BIM
Concept
SketchUP
ВИДЕО
  • HAVERSTOCK SCHOOL - BIM PROJECT
  • МЕТАЛНА ПЕРГОЛА
  • НИСКОБЮДЖЕТНА ВИКТОРИАНСКА КЪЩА
  • Нова Градска Мрежа
  • Офис сграда
  • Панорамен апартамент в Бояна
  • ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
  • СТРЕХА
  • ХЕРАКОВО
  • ЧИТАЛИЩЕ В КОСТИНБРОД (ПРЕУСТРОЙСТВО)