София, ул.Житница 3, бл.2
+359 885 025 075

ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ


ОПИСАНИЕ:


КМД – производствени чертежи за метална конструкция чрез BIM!
Статус на проекта: Издадено разрешение за строителство
………
Из обяснителната записка към проекта:
………..
„Обекта представлява група от четири павилиона с обща конструкция. Формата е съобразена със заобикалящата обекта среда. Високо натоварената с обществена функция локация на обекта, наличието на важни транспортни връзки и главни, градски артерии до голяма степен предопределят вниманието и отношението, с което е разработван проекта. Емблематичната визия търсена в процеса на проучване, не е за сметка на много по-висока цена / сравнено със стандартно изпълнение при близък мащаб/. Всички елементи на сградата са оптимизирани и напасвани един към друг, включително с цел намаляване цената на производство и изпълнение. Според предварителен анализ въпреки сравнително „нестандартната” си форма сградата не би трябвало да надхвърли с повече от 5-10% цената на конвенционално изпълнение на сграда или конструкция с близък обем и площ.
Конструкцията е от стоманени колони, метални ферми и дървени столици.
Фермите оформящи аморфната форма на покрива ще бъдат изпълнени в заводски условия по детайл, размери и с шаблони указани с допълнителна проектна документация. Основните сечения на сградата са илюстрирани в настоящия проект. Конструкцията за покрива /ферми и столици/ ще бъде сглобена на терена. Обшивка, както и топлоизолации също ще бъдат добавени преди целия покрив да бъде качен на металните колони. Армирана настилка с топлоизолационен пласт и завършек от шлайфан бетон ще бъде изпълнена предварително. Хидроизолацията по покрива и периферията на сградата в контакт с терена, както и оформящи покрива бордове ще бъдат изпълнени впоследствие. Покривен детайл и описание на пластовете настилка са разяснени в графичната част на настоящата разработка.
Междинните стени е предвидено да бъдат изпълнени, като предстенни обшивки с два пласта гипскартон и топло-шумо и пожаро защитна изолация от високо-плътна каменна вата. Външните стени ще бъдат от термопанели с висок топлоизолационен, противопожарен и акустичен индекс.
Сред мерките за повишаване на енергийната ефективност на групата от помещения се открояват:
употреба на материали с високи топлоизолационни качества в това число топлоизолации от XPS за покрив и под.
стъклопакети във фасадната витрина от ниско емисионно стъкло
детайли на изпълнение изключващи наличието на термомостове.
създаване на предпоставки за максимално използване на дневната светлина и слънчевите лъчи, както за осветление, така и за редуциране разходите за отопление и охлаждане….“…

Comments (1)

  1. Това е формат в който ще се стремим да публикуваме и други наши проекти…

    Имате ли да добавите съвет, препоръка, въпрос?
    Чувствайте се поканени да коментирате този и всеки друг публикуван тук проект.

    Ако намираш информацията тук за полезна или интересна защо не посетиш нашите Google+ Twitter; FaceBook; YouTube страници? Там ще качваме нещата, които виждаш тук.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − thirteen =

Related Projects

Свържете се с нас