София, ул.Житница 3, бл.2
+359 885 025 075

Сградите над 5 етажа трябва да имат технически паспорти до края на годината

Всички сгради с височина над 15 метра до края на тази година трябва да имат технически паспорти, припомни пред Дарик зам.-кметът на община Добрич арх.Пламен Ганчев. Това са сгради с пет или повече жилищни етажа и дори с 4 етажа, ако под тях има магазини. Изискването е залегнало в Наредбата за техническите паспорти на строежите, която задължава инвеститорите и собствениците да съставят технически паспорти на обектите в определени срокове в зависимост от категорията им. Сградите над 15 метра, които са най-масови в Добрич, попадат в трета категория. Те заедно с обектите от първа и втора категория трябва да имат технически паспорти до края на 2015 година.

Блоковете с височина под 15 метра са от четвърта категория и трябва да изпълнят изискването до края на 2017 година, а сградите до 3 етажа, които попадат в пета категория, до края на 2019-а. Новото строителство вече не се въвежда в експлоатация  без изготвянето на такъв паспорт. За старите сгради техническият паспорт се съставя след детайлно обследване на конструктивната част и на инсталациите. Документът се изработва от лицензирани консултантски фирми и дава точна снимка на състоянието на обекта и какви дейности са необходими за заздравяване и укрепване или за подновяване на инсталациите. Ориентировъчната цена на обследването е между 6 и 9 лева на квадратен метър жилищна площ, но в условията на пазарна икономика може да се постигне и по-ниско заплащане, коментира Ганчев. Той припомни, че по Програмата за саниране на многофамилните жилищни сгради изработването на техническия паспорт е безплатно.

През последните 3-4 години община Добрич заделя средства за паспортизация на общинските сгради, каза още Ганчев. Към момента само две общински училища все още нямат технически паспорти, но е планувано изготвянето им да стане тази година. По-тежко е положението при детските градини, където от 17 сгради само половината имат паспорти. Такива вече са изготвени за зала „Добрич“ и Огледалната зала. Общината трябва да възложи съставянето на технически паспорти за още над 25 сгради. В капиталовата програма за тази година са заложени 60 000 лева за паспортизация.

цитат: DARIK / Добрич 11 Април 2015

Свържете се с нас