София, ул.Житница 3, бл.2
+359 885 025 075

НАРЕДБА №5

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.;

read more

Удължават сроковете за техническите паспорти на строежи

София. Сроковете за съставяне на техническите паспорти на строежи ще бъдат удължени с една година в зависимост от категорията на строежа. Това предвиждат предложените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова промени за техническите паспорти на строежите, информираха от

read more

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

В сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще намерите закони и подзаконови актове касаещи актуалната позиция на държавата по отношение на: Енергийна Ефективност Енергията от възобновяеми източници Закона за енергетиката Закона за обществените поръчки Комплексно административно обслужване Други линк

read more

РАЗКРИТИЕ! Кметът Стоянова и гл.арх.Недялков заложили предварително резила с падането на МГ-то! Липса на основни документи предпоставила рухването!

Най-малко три нарушения са извършени от кмета и главния архитект на Община Казанлък по въпроса с липсата на конструктивно обследване и технически паспорт на сградата на Математическата гимназия, откри екип на Пресс Тв заедно с експерти от бранша. 1. Нарушение

read more

Сградите над 5 етажа трябва да имат технически паспорти до края на годината

Всички сгради с височина над 15 метра до края на тази година трябва да имат технически паспорти, припомни пред Дарик зам.-кметът на община Добрич арх.Пламен Ганчев. Това са сгради с пет или повече жилищни етажа и дори с 4 етажа,

read more

Критерии на КИИП за обследване (форма)

КРИТЕРИИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ПО СЛЕДНИТЕ ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ: 1. Конструкции на сгради и съоръжения (КСС) и Транспортно строителство и транспортни съоръжения (ТСТС) 2. Електротехника, автоматика, съобщителна техника (ЕАСТ) 3. Геодезия и приложна геодезия

read more

Указания по прилагането на Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти

Относно: Указания по прилагането на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите Уважаеми госпожи и господа, По повод поставените досега въпроси и с оглед уеднаквяване на практиката по прилагането на Наредба № 5 от 2006 г.

read more

Свържете се с нас