закон за управление на етажната собственост

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В сила от 01.05.2009 г. Обн. ДВ. бр.6 от23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.82 от26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от26 Юли 2013г.,изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

read more

Удължават сроковете за техническите паспорти на строежи

София. Сроковете за съставяне на техническите паспорти на строежи ще бъдат удължени с една година в зависимост от категорията на строежа. Това предвиждат предложените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова промени за техническите паспорти на строежите, информираха от МРРБ. Предлага се сроковете да се удължат както следва: от първа, втора и трета категория

read more

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В БЪЛГАРИЯ

Към края на 2011 г. общият брой на жилищата в България възлиза на 3 899 750, като 97% от жилищния фонд в страната е частна собственост, а 65% от жилищата в градовете се намират в многофамилни сгради. Най-големи проблеми се очертават в сградите, строени по едропанелна технология. Те са над 11 000 и са разположени в 120 жилищни комплекса в страната. В тези сгради се

read more

Санират блока на части, ако е голям

Големите блокове, при които има множество входове, да могат да се обновяват на части, а не като цели сгради. Това е една от промените, които се готвят в националната програма за саниране. Предложението е на Националното сдружение на общините, а от Министерството на регионалното развитие са склонни да го приемат. Не можем да си позволим

read more

РАЗКРИТИЕ! Кметът Стоянова и гл.арх.Недялков заложили предварително резила с падането на МГ-то! Липса на основни документи предпоставила рухването!

Най-малко три нарушения са извършени от кмета и главния архитект на Община Казанлък по въпроса с липсата на конструктивно обследване и технически паспорт на сградата на Математическата гимназия, откри екип на Пресс Тв заедно с експерти от бранша. 1. Нарушение – не е възложено съставянето на Технически паспорт на ПМГ с техническо задание при обявяване

read more

Сградите над 5 етажа трябва да имат технически паспорти до края на годината

Всички сгради с височина над 15 метра до края на тази година трябва да имат технически паспорти, припомни пред Дарик зам.-кметът на община Добрич арх.Пламен Ганчев. Това са сгради с пет или повече жилищни етажа и дори с 4 етажа, ако под тях има магазини. Изискването е залегнало в Наредбата за техническите паспорти на строежите,

read more

Критерии на КИИП за обследване (форма)

КРИТЕРИИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ПО СЛЕДНИТЕ ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ: 1. Конструкции на сгради и съоръжения (КСС) и Транспортно строителство и транспортни съоръжения (ТСТС) 2. Електротехника, автоматика, съобщителна техника (ЕАСТ) 3. Геодезия и приложна геодезия (ГПГ) 4. Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло- и газоснабдяване (ОВКХТТГ) 5. Технологии (ТЕХ)

read more

Указания по прилагането на Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти

Относно: Указания по прилагането на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите Уважаеми госпожи и господа, По повод поставените досега въпроси и с оглед уеднаквяване на практиката по прилагането на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.) на основание § 30

read more