закон за управление на етажната собственост

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В сила от 01.05.2009 г. Обн. ДВ. бр.6 от23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.82 от26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от26 Юли 2013г.,изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

read more

Указания по прилагането на Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти

Относно: Указания по прилагането на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите Уважаеми госпожи и господа, По повод поставените досега въпроси и с оглед уеднаквяване на практиката по прилагането на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.) на основание § 30

read more