АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

progenerate.euНормативна уредба Технически паспортАГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

В сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще намерите закони и подзаконови актове касаещи актуалната позиция на държавата по отношение на:

  • Енергийна Ефективност
  • Енергията от възобновяеми източници
  • Закона за енергетиката
  • Закона за обществените поръчки
  • Комплексно административно обслужване
  • Други

линк към сайта на Агенция за устойчиво развитие